ASISTENČNE STORITVE POSTAJAJO VSE POMEMBNEJŠE PREDVSEM ZA GOSPODINJSTVARaziskava, ki jo že 15 let opravljajo v Nemčiji v zadnjem letu razkriva, da personalizirana asistenca vedno bolj pridobiva na pomembnosti in predstavlja velik potencial za različne storitve, ki le to ponujajo, predvsem pa za zavarovalnice. Pomoč tako postaja del družbenih pričakovanj, po kateri vedno več povprašujejo predvsem gospodinjstva. 

Pandemija, vojna v Ukrajini ter istočasno vedno hitrejša digitalizacija so pomen asistenčnih storitev samo še povečale. V teh dinamičnih časih se asistenčne storitve razumejo kot elementi trajnostne preobrazbe in po njih vse bolj povprašujejo zasebna gospodinjstva. Pomoč se tako razvija v sestavni del socialno ekoloških, družbenih in etičnih pričakovanj.

Potrebo po osebni podpori potrjujejo tudi ankete v Barometru asistence, ki so ga izvedli v Nemčiji. Rezultati le tega razkrivajo, da predstavljajo asistenčne storitve pomembno dodatno ugodnost za kar 70 odstotkov potrošnikov. Njeno odobravanje s strani potrošnikov pa naj bi v letu 2022 doseglo najvišjo raven v osmih letih. Še posebej pomembno vlogo asistenčna pomoč igra na področju avtomobilskega in potovalnega zavarovanja, kjer delež potrošnikov, ki le to odobravajo 84 oziroma 89 odstotkov. Skoraj 80 odstotkov nemških gospodinjstev zahteva tudi zdravstvene storitve in pomoč starejšim občanom. Kljub vse večji kibernetski kriminaliteti in digitalizaciji številnih življenjskih področij le 14 odstotkov anketiranih pričakuje pomoč in storitve v okviru kibernetskega zavarovanja.


"70 odstotkov Nemcev meni, da je pomoč pomembna dodatna ugodnost."


Prof. dr. Matthias Müller-Reichart, vodja tečaja Zavarovalništvo in bančništvo in sourednik Asistenčnega barometra: "V naši reprezentativni raziskavi nemških gospodinjstev je 94 odstotkov anketiranih pričakovalo posebne storitve in pomoč svojih ponudnikov - od začetka študije , torej že 15 let, je to trenutno največja vrednost. Pomoč kot individualno reševanje problemov omogoča ponudnikom finančnih storitev natančen dostop do storitveno usmerjenega ekosistema, ki ga zahtevajo skoraj vsi Nemci."

Kako pa pomen asistence dojemamo Slovenci? Na to nam odgovarja Damijan Andjelković, CEO Europ Asistance Slovenija: 

»Pri nas sicer nismo izvedli podobne ali enake študije je pa precej jasno da gredo trendi na področju asistenčnih storitev v smer bivanja in peronalizirane storitve, to je osebne asistence. Zadnja pandemija Covid 19 je odprla vse rane in pokazala bolečine, ki jih preživljajo določene ciljne skupine. Svet se digitalizira in že nekaj časa je na pohodu virtualna realnost, ki daje navidezno moč, svobodo, pripadnost in ljubezen, zabavo in omogoča preživetje, če ravno za tistih nekaj lažnih trenutkov. Dom je postal temelj okoli katerega gradimo asistenčne storitve. Klasičnim, tehničnim asistencam dodajamo IT asistenco, ki je nujna za nemoteno digitalno preživetje. Kot vemo Slovenci spadamo demografsko gledano med najstarejše narode v Evropi in svetu. Temu primerno prihaja v ospredje osebna asistenca na domu, ki je mnogo več kot le socialno-medicinsko obarvana in ponuja vse tisto nedosegljivo osebam ki so prikrajšane za samostojnost v VUCA* svetu. Skupaj z našimi poslovnimi partnerji in izvajalci asistence pripravljamo v EA Slovenija veliko navdušujočih asistenc, ki bodo našle svojo mesto v sleherni družini. Mi skrbimo da je in bo vaše življenje lepo ter da boste vi v njem srečni in zadovoljni.«   

Pomoč kot pomembna funkcija poslovnega modela

Tudi velika večina nemških zavarovalnic meni, da je nudenje asistenčne pomoči pomembna funkcija poslovnega modela. Skoraj 90 odstotkov anketiranih predstavnikov podjetij ocenjuje pomen asistenčnih storitev kot "zelo visok" ali "visok" in vidijo ponudbo asistenčne pomoči kot sredstvo za izboljšanje podobe in povečanje zadovoljstva strank.

Pristop individualnega reševanja problemov, prilagojeno zavarovancu, ponuja celo zavarovalniški industriji, ki je v letu Corone v veliki meri omejena na digitalne procese, možnost, da svojim zavarovancem ponudi prilagojene rešitve težav v smislu "doživljenjskega partnerstva.


"Asistenca spodbuja poslovni model zavarovalnic."


Večina, to je 61 % zasebnih gospodinjstev, ki se v primerjavi s preteklimi leti nenehno povečuje in je zdaj za 7 odstotnih točk nad povprečjem, meni, da so asistenčne storitve pomembne za sklenitev zavarovalne pogodbe. Z leti je prišlo do očitnega pozitivnega razvoja v dojemanju dodatnih koristi pomoči.

Nudenje asistenčnih storitev pozitivno vpliva tudi na zvestobo in ohranjanje strank. Delež teh, ki jih dodatna asistenčna pomoč posebej motivira tako trenutno znaša 55 %. Ta priljubljenost se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 3 odstotne točke in v primerjavi s predhodnim letom za 7 odstotnih točk.

Za podrobnejše rezultate Asistenčnega barometra obiščite spletno stran Europ Assistance Nemčija.

Europe Asistance Slovenija ponuja asistenčne storitve za dom in družino, mobilnost, zdravje, potovanje in oskrbo starejših oseb. Bi želeli svojo storitev nadgraditi z asistenčno pomočjo po meri vaših strank. Kontaktirajte nas* VUCA je akronim, ki izhaja iz ameriške vojske in opisuje bojno okolje z besedami volatilnost (ang. Volatility), negotovost (ang. Uncertainty), kompleksnost (complexity) in dvoumnost (ambiguity). To je okolje, v katerem nikoli ne veš, kaj te čaka.