EUROP ASSISTANCE – BAROMETER MOBILNOSTI 2024

Europ Assistance je objavil rezultate mednarodne raziskave v okviru 2. izdaje Barometra mobilnosti. Raziskavo je izvedla priznana tržno-raziskovalna agencija Ipsos med 8.000 anketiranci iz osmih evropskih držav: Belgije, Francije, Nemčije, Italije, Portugalske, Španije, Avstrije in Češke republike. Cilj raziskave je spremljati mobilnostne navade Evropejcev in je potekala od 14. decembra 2023 do 18. januarja 2024.


Evropska mobilnost postaja vse bolj elektrificirana: narašča priljubljenost električnih koles

Evropska mobilnost doživlja preobrazbo, saj se postopoma premika v bolj elektrificirano smer. Raziskava Europ Assistance razkriva zanimive trende v mobilnosti Evropejcev. Čeprav so avtomobili še vedno prevladujoči način prevoza (87% Evropejcev ima osebni avtomobil in kar 84% ga uporablja vsak dan), se opaža naraščanje priljubljenosti alternativnih oblik mobilnosti, zlasti električnih koles.


Medtem, ko se lastništvo običajnih koles zmanjšuje, se prisotnost električnih koles povečuje

Vedno več gospodinjstev v Evropi se odloča za električna kolesa kot vsakodnevno prevozno sredstvo. Čeprav je lastništvo klasičnih koles v upadanju (lastništvo klasičnih koles v evropskih gospodinjstvih znaša 57%, kar je za 5 odstotnih točk manj kot lani), se je število gospodinjstev, ki imajo električna kolesa, povečalo. Ta trend je verjetno posledica večje dostopnosti električnih koles in njihovih izboljšanih funkcij, kot je pomoč pri poganjanju. Poleg tega se kaže tudi intenzivnejša uporaba električnih koles, saj se več kot 40% uporabnikov poroča, da jih uporablja pogosteje kot pred 5 leti.


Trend v smeri trajnostne mobilnosti in uporabe javnega prevoza

Poleg rasti priljubljenosti električnih koles se kaže tudi sprememba v navadah glede uporabe javnega prevoza in hoje. Evropejci izražajo nameravano povečanje uporabe teh trajnostnih oblik mobilnosti v prihodnosti. To kaže na premik v zavesti potrošnikov in njihovih prioritet v korist bolj okolju prijaznih načinov prevoza.

Evropejci pravijo, da bodo v prihodnje pogosteje hodili (32%), uporabljali kolesa (25%) in javni prevoz (25%).

Mobilnost pa še vedno predstavlja pomemben strošek v osebnem proračunu posameznega Evropejca. Povprečni mesečni strošek znaša 147 evrov in ostaja stabilen v večini sodelujočih držav.

Električna vozila še naprej privlačijo določen segment prebivalstva

V ospredje prihaja tudi vprašanje električnih vozil, ki so deležna vse več pozornosti. Čeprav so klasični avtomobili na notranje izgorevanje še vedno prevladujoči, se vse več Evropejcev zanima za nakup električnih ali hibridnih vozil. Mlajša generacija še posebej močno kaže zanimanje za te alternativne oblike prevoza. Podatki kažejo, da 42% mladih Evropejcev razmišlja o nakupu električnega vozila, kar je več kot povprečje prebivalstva. Poleg tega je 40% mladih Evropejcev odprtih za idejo o prihodnosti brez osebnih avtomobilov, kar kaže na premik v tradicionalnih predstavah o mobilnosti.


V smeri varnosti in večjega kritja

Rast trajnostnih oblik mobilnosti ne prinaša le sprememb v navadah prebivalstva, temveč tudi nove izzive. Na primer, s povečanjem uporabe električnih koles in drugih mikro mobilnih prevoznih sredstev se postavlja vprašanje zavarovanja in kritja v primeru nesreč. Več kot tretjina uporabnikov pravi, da so zavarovani v primeru nesreče. Ta pozitiven trend je mogoče pripisati naraščajoči ozaveščenosti o potencialnih tveganjih, povezanih z uporabo mikro mobilnih prevoznih sredstev, kar spodbuja uporabnike k iskanju ustrezne zaščite.


Celoten premik k trajnostni mobilnosti predstavlja priložnost za razvoj novih tehnologij in infrastrukture, ki bodo omogočili bolj trajnostno in učinkovito mobilnost v Evropi. Ključno bo zagotoviti ustrezno podporo in spodbude za razvoj in uporabo električnih vozil ter drugih trajnostnih oblik prevoza. Hkrati pa bo potrebno obravnavati tudi izzive, kot so infrastrukturne potrebe za polnjenje električnih vozil in zagotavljanje varnosti in kritja v primeru nesreč pri uporabi mikro mobilnih prevoznih sredstev.

V skupnem smislu gre za kompleksen, a obetaven premik v mobilnosti Evropejcev, ki odraža spreminjajoče se potrebe, vrednote in tehnološki napredek v družbi. S pravimi ukrepi in naložbami lahko Evropa postane vodilna sila na področju trajnostne mobilnosti, ki bo koristila tako okolju kot tudi družbi kot celoti.