EVROPSKA KARTICA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA MI ZA POTOVANJE NA HRVAŠKO ZADOŠČA. ALI RES?

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja (EKZZ) omogoča imetniku dostop le do nujne zdravstveneoskrbe med obiskom druge države Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švice. Evropska kartica pa ne krije zdravstvenih storitev izven nujne oskrbe in ne ponuja drugih kritij, ki jih pridobite s turističnim zavarovanjem z asistenco. 


Lansko leto so se nekateri slovenski turisti srečali s težavami pri uveljavljanju pravic z evropsko kartico na Hrvaškem. Pomembno je poudariti, da številne turistične ambulante na Hrvaškem nimajo sklenjene pogodbe s Hrvaškim zavodom za zdravstveno zavarovanje (HZZO). V teh ambulantah je potrebno v celoti plačati stroške opravljenih zdravstvenih storitev, ki jih ni mogoče uveljavljati z evropsko kartico. Nekatere turistične ambulante so del zdravstvenih domov, zato morajo zavarovane osebe posebej preveriti, ali so obiskale ambulanto, ki ima sklenjeno pogodbo z HZZO in ki sprejema evropsko kartico. Le v tem primeru boste kasneje lahko zahtevali povračilo stroškov pri ZZZS.

Posebnost hrvaškega zdravstvenega sistema je tudi participacija, pri kateri posameznik ob vsakem obisku zdravnika, izdanih receptu ali napotnici doplača določen znesek iz lastnega žepa. Tudi tujci morajo plačati participacijo, vendar evropska kartica krije izvedbo določenih zdravstvenih storitev.

Priporočljivo je, da se kljub Evropski kartici zdravstvenega zavarovanja (EKZZ) odločite za sklenitev turističnega zavarovanja z asistenco. Razlogi za to so:


  • Širše kritje stroškov. EKZZ zagotavlja le osnovno kritje nujne zdravstvene oskrbe, vendar ne pokriva vseh stroškov, ki se lahko pojavijo med zdravljenjem ali obiskom zdravnika. Turistično zavarovanje lahko zagotovi širše kritje, vključno s stroški specializirane oskrbe, zobozdravstvenih storitev, zdravil, hospitalizacije in drugih storitev.
  • Večja fleksibilnost glede izbire zdravstvenih storitev.
  • Kritje drugih stroškov. Turistično zavarovanje lahko vključuje tudi druge koristi, kot so povračilo stroškov ne nujnih zdravstvenih storitev, medicinskih prevozov, zdraviliške terapije ali zdravljenja v tujini. To je še posebej pomembno za tiste, ki pogosto potujejo ali imajo posebne zdravstvene potrebe.
  • Dodatna varnost in mir. Vse rešite s klicem na eno telefonsko številko našega asistenčnega centra, kjer izkušeni operaterji, poskrbijo za vas. Glede na to, da vsakodnevno rešujejo tovrstne primere, bodite prepričani, da bodo za vas našli boljšo rešitev hitreje, kot vi sami.


Pred sklenitvijo turističnega zavarovanja z asistenco se posvetujte s ponudniki zavarovanj, da preverite podrobnosti, pogoje in obseg kritja. Na takšen način boste lahko izbrali zavarovanje, ki ustreza vašim željam in potrebam. Vsekakor vam želimo čim manj neprijetnosti in mirne poletne počitnice, kjerkoli že dopustujete.