MIKROMOBILNOST - TREND PRIHODNOSTI

Mobilnostne navade Evropejcev se močno spreminjajo.

V začetku letošnjega leta je Europ Assistance objavil ugotovitve prve izdaje Auto & Mobility Barometra, ki sledi mobilnostnim navadam Evropejcev. Anketo je izvedel Ipsos, globalno podjetje za tržne raziskave, med 6000 ljudmi v 6 državah v Evropi: Belgiji, Franciji, Nemčiji, Italiji, Portugalski in Španiji.

Analiza je pokazala:

  • Spremembe mobilnostnih navad sta v glavnem sprožili dve stvari, in sicer skrb za okolje ter višji stroški goriva.
  • Evropejci smo povečali uporabo t.i. mehkih oblik mobilnosti. 31 % Evropejcev hodi pogosteje, kot pred pandemijo Covid-19, 30 % uporabnikov električnih koles, jih uporablja pogosteje, podoben odstotek pa velja tudi za klasična kolesa (25 %) in skiroje (28 %) . Nasprotno pa se je zmanjšala uporaba prevoznih sredstev, ki vključujejo bližino tujcev, kot so skupni prevoz v avtomobilu, javni prevoz in taksi, kar je zagotovo posledica pandemije Covid-19. Uporaba avtomobila je ostala stabilna. Avtomobili so v Evropi še vedno zelo razširjeni. Skoraj 9 od 10 Evropejcev (88 %) ima avto v svojem gospodinjstvu.

https://www.europ-assistance.com/europ-assistance-2023-mobility-barometer/

  • Veliko ljudi si še vedno ne zna predstavljati življenja brez lastnega avtomobila.Mlajši Evropejci se bolj zavzemajo za opustitev osebnih avtomobilov (40 % anketiranih starih od 18 do 24 let pravi, da bi lahko živeli brez lastnega avtomobila, 12% pa bi zagotovo lahko). Na to vpliva tudi velikost kraja bivanja. Ljudje, ki živijo v velikih mestih so bolj nagnjeni k temu, saj imajo dostop do več različnih možnosti mobilnosti (35 % bi lahko prenehalo imeti osebni avtomobil v mestih, 31 % v manjših mestih in na podeželju). Razlike so tudi med državami. Več zadržkov do opuščanja avtomobilov imajo v Franciji in Belgiji, manj v Italiji in Španiji.
  • Da bi bila uporaba električnih vozil večja, je potrebno premostiti še nekaj ovir. Prva ovira so stroški nakupa (omenja jih 52 % tistih, ki ne razmišljajo o nakupu električnega vozila) in vzdrževanja (18 %). Druga ovira so polnilne postaje (32 % vprašanih omenja težave pri namestitvi doma ali pomanjkanje v službi). Tretja ovira pa predstavlja pomanjkanje avtonomije električnih vozil na daljše razdalje ( 30 %).
  • Mikromobilnost je prihodnost. 63 % Evropejcev ima v svojem gospodinjstvu vsaj eno kolo, skoraj polovica pa kolo uporablja vsaj občasno, bodisi ob delavnikih ali vikendih (46 %). Električna kolesa uporablja že 1 od 5 Evropejcev (20 % jih uporablja osebno električno kolo), zlasti v obdobju od 18 do 34 let (30 %).

https://www.europ-assistance.com/europ-assistance-2023-mobility-barometer/

Kako pa je z varnostjo pri mikromobilnosti? 

Pot v mikromobilnost mora nujno voditi tudi k večjemu zavedanju o pomenu varnosti in izbiri primernega zavarovanja. 38 % Evropejcev na kolesu/skuterju/skiroju nikoli ne nosi nobene zaščite, prav tako dve tretjini vprašanih nista prepričani ali njihovo zavarovanje, v primeru prometne nesreče s temi vozili, vključuje kritje ali pa vedo, da ga ne krije, čeprav so med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu. Tudi pri uporabi teh mobilnih sredstev bi morali poskrbeti za varno uporabo in izbrati zavarovanje, ki vključuje vse oblike mobilnosti. Rezultati ankete kažejo, da bi 4 od 10 Evropejcev takšno osebno zavarovanje zanimalo.

Pri Europ Assistance se zavedajo svoje vloge pri tem - čim bolje razumeti in podpreti te spremembe ter ponuditi podporo, prilagojeno novim oblikam mobilnosti.