ZAČETNIKI STORITEV »CARE« IN TURISTIČNE ASISTENCE, EUROP ASSISTANCE, SKRBI ZA SVOJE STRANKE PO SVETU ŽE 60 LET

Pogled nazaj na uspešno zgodbo o začetku podjetja. Zgodba se prične leta 1963 v Franciji…

Ustanovljena v Franciji, leta 1963, je družba Europ Assistance, ki je pionir na področju izvajanja asistenčnih storitev na področju mobilnosti, zdravja, oskrbe, doma in družine, 12. oktobra praznovala šestdeseto obletnico delovanja. Družba Europ Assistance kot skupina, je v tem času postala vodilni izvajalec storitev na svojem področju.

Tema večera ob praznovanju 60. obletnice je bila "CARE at heart" (op.a. »Skrbni po srcu«), ki odraža obljubo blagovne znamke Europ Assistance, »YOU LIVE, WE CARE« (op.a. "Vi živite, mi skrbimo«), kot tudi misijo skupine: olajšati življenje strank, nuditi pomoč v stresnih in težkih situacijah ter zagotavljati udobje in varnost v njihovem vsakdanu.

Generalni direktor in vizionar Antoine Parisi, ki družbo vodi že devet let, je s podporo skupine Generali, obljubo blagovne znamke "You Live, We Care", postavil kot gonilo mednarodne rasti in osrednji steber uspešnega delovanja. Iz majhnega start-up podjetja, je družba Europ Assistance danes postala  globalni voditelj, ki letno obravnava približno 11, 5 milijonov intervencij, zahvaljujoč predanosti več kot 12.000 zaposlenih, v več kot 35 državah, 57 centrih za pomoč ter omrežju 750.000 akreditiranih partnerjev.


Osebna izkušnja je bila ključ do zgodbe o uspehu

Nesreča njegovih prijateljev v Španiji, je Pierrea Desnosa, ustanovitelja družbe Europ Assistance, pripeljala na idejo, da ustanovi podjetje, ki bi nudilo pomoč ljudem na potovanjih v tujino. Sistem nudenja pomoči francoskim popotnikom je namreč v tistem času imel precej pomanjkljivosti in tako je Pierre Desnos, s podporo družbe Generalli, leta 1963 ustanovil Europ Assistance, prvo podjetje, ki je nudilo storitve  asistence ljudem na potovanjih v tujini. Koncept se  je hitro izkazal za učinkovitega. Že prvo leto obstoja so rešili tri človeška življenja.

Besede očeta Europ Assitance, Pierrea Desnosa, ki so pustile močan pečat vse do danes, so bile: "Leta 1963 smo iznašli poklic. Poklic, ki je zahteven in izzivalen in poklic z neskončnimi obveznostmi…".

Na krilih nepričakovanega razmaha turizma v sedemdesetih letih, je Europ Assistance hitro razširil svoje delovanje po vsej Evropi.

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja, je družba Europe Assistance odprla tudi podružnice v Združenih državah Amerike, kjer je danes skupina vodilna v svojem sektorju. Prav tako so se nato postopoma odprle podružnice tudi na ostalih kontinentih.

Danes Europ Assistance oskrbuje 300 milijonov strank po vsem svetu in ustvari več kot 3 milijarde evrov prihodkov.

Izvršni direktor Europ Assistance Francija, Nicolas Sinz, je ob šestdeseti obletnici dejal, "Z veseljem in ponosom praznujemo 60. let Europ Assistance, neverjetno francosko podjetniško pustolovščino, ki je postala pomemben vodja na svojem področju. Nuditi pomoč, bodisi v Franciji ali onstran naših meja je častna naloga in jo bomo z enako strastjo nadaljevali, zahvaljujoč tistim, ki nam zaupajo: zaposlenim, strankam, partnerjem in delničarjem."


Od pomoči na potovanjih in cesti, do pomoči pri oskrbi: našim strankam pomagamo pri vsakodnevnih potrebah v vseh nujnih situacijah!

Po začetkih na področju nudenja pomoči na potovanjih, je družba Europ Assistance pričela razvijati storitve osebne pomoči za vsakodnevne nujne primere doma, kot je na primer IT pomoč, domska asistenca in zdravstvena oskrba. Kot pionir na področju asistence, ter ob upoštevanju družbenih trendov in potreb strank, Europ Assistance nenehno prenavlja svoje poslovanje okrog koncepta »CARE« (op.a. »SKRB«), pri čemer postavlja stranko v središče vseh svojih dejavnosti. Tako je v zadnjih letih skupina predstavila novo generacijo prilagojenih storitev, ki pomagajo ljudem pri obvladovanju vsakodnevnih nujnih primerov.

Europ Assistance je svoje storitve razvrstila v tri stebre: na asistenco na cesti, zavarovanja in asistenco v tujini, na osebno asistenco kot je pomoč starejšim, digitalna pomoč ter telemedicina in pa storitve »concierge«.

Za spodbujanje inovacij ter boljše izpolnjevanje svoje misije, skupina vlaga v digitalizacijo svojih storitev in rešitev, ki temeljijo na umetni inteligenci.

 

»CARE«, misija osredotočena na stranke, vkoreninjena v DNK skupine in v njene zaveze

Za zaposlene in stranke družbe Europ Assistance imajo štiri črke besede »CARE«(»SKRB«) poseben pomen: skrbnost, dostopnost, zanesljivost in enostavnost sodelovanja.

"Te štiri črke smo vtkali v jedro naše misije in v srce izvajanja storitev, pa tudi v našo blagovno znamko ter podpis iz leta 2010 z našim sloganom »You Live, We Care«, pojasnjuje Antoine Parisi, izvršni direktor podjetja Europ Assistance. "Zapis je več kot le slogan, ta podpis uteleša korporativno kulturo, ki je v celoti usmerjena v naše stranke in naš namen, kar naše zaposlene dela ponosne."

»You Live, We Care« prav tako odraža zaveze skupine do okoljskih, socialnih in družbenih vprašanj, ki so še ena strateška usmeritev družbe Europ Assistance. Ena izmed pobud v skupini je celovito in globalno usmerjeno usposabljanje v povezavi s podnebnimi spremembami ter ponuja rešitve za pomoč pri nizkoogljični mobilnosti.

"Ponosni smo, da praznujemo 60. obletnico in nadaljujemo neverjetno pot, ki jo je začel ustanovitelj Pierre Desnos. Želim izraziti priznanje 12.000 zaposlenim, ki s svojo prijaznostjo, odgovornostjo in izjemno osebno zavzetostjo pomagajo v najbolj kritičnih situacijah.  Zvesti naši misiji in obljubi, bomo še naprej pionirji novih oblik pomoči, da še naprej pomagamo ljudem in jih zaščitimo ," zaključuje Antoine Parisi.